BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Dariusz
Title
Wpływ handlu emisjami CO2 na rynek energii elektrycznej
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 19-23
Keyword
Elektroenergetyka, Rynek energetyczny, Elektrownie węglowe, Emisja zanieczyszczeń, Ceny energii
Electric power engineering, Energy market, Coal plants, Pollution emission, Energy prices
Abstract
Powstanie EU ETS i nałożenie opłat za emisje dwutlenku węgla będzie jednym z czynników, które oddzaiaływać będą na ceny energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa muszą określić strategię zarządzania kosztem emisji dwutlenku węgla. W tekście zamieszczono dwa przykłady - windfall profit oraz przykład węgierskiej Bakony. W skrócie przedstawiono handel emisjami w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A.Blachowicz, O. Gossan-Zade, M. Kittel: Przewodnik po polityce klimatycznej dla przedsiębiorstw, Center for Clean Air Policy, "Broszura" 2002, nr 1/3 (wyd. II).
  2. Elektrownie wodne też "kopcą", CIRE 2005, www.cire.pl.
  3. Emission control, w "Energy Risk" 2004, nr 5.
  4. Emission Trading and its possible Impact on Investment in Power Sector, IEA 2003.
  5. Implications of the European Union Emissions Trading Scheme for the power sector, ILEX Energy Consulting, Oksford 2004.
  6. E. de Leyeva, P. A. Lekander: Climate change for Europe's utilities, w "Energy Forum" 2004, www.energyforum.net.
  7. Preparing for the European Greenhouse Gas Market, Evolution Markets LLC, Londyn 2004.
  8. J. Stadnicka: Kontrowersje wokót energetyki wiatrowej w Niemczech, w "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2005, nr 3;
  9. J. Teyessen: Punkt widzenia: Handel emisjami - ciągle niedojrzały, w "Carbon Market News" 2005, nr z 29.07.2005.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu