BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fischer Bogdan, Karwala Damian
Title
Nanotechnologia - wybrane aspekty prawne działalności innowacyjnej
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 10, s. 27-33
Keyword
Nanotechnologia, Innowacje techniczne, Nowe technologie, Regulacje prawne, Ustawodawstwo gospodarcze, Badania i rozwój (B+R)
Nanotechnology, Technical innovations, High-tech, Legal regulations, Economic legislation, Research & Development (R+D)
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu wprowadzenie w tematykę nanotechnologii, ukazanie jej związków z prawem oraz zarysowanie, zdaniem autorów najistotniejszych kierunków rozwoju "prawa nanotechnologicznego". Nanotechnologia bowiem, tak jak wcześniej informatyka czy biotechnologia, rodzi określone, często skomplikowane problemy natury prawnej, przy czym jej specyfika - a zwłaszcza interdyscyplinarność sprawiają, iż nie jest możliwe jej ujęcie i opisanie w ramach jednej tylko gałęzi prawnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu