BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pzybylik Mariusz
Title
Czynniki wpływające na kształtowanie się cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 27-29
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Handel, Emisja zanieczyszczeń, Przemysł elektroenergetyczny, Ceny energii, Rynek energetyczny, Przemysł ciężki, Energetyka
Risk management, Trade, Pollution emission, Electricity industry, Energy prices, Energy market, Heavy industry, Energetics
Abstract
Autor wymienia czynniki wpływające na ceny uprawnień do emisji. Wskazuje na potrzebę zarządzania ryzykiem w tym obszarze, odpowiednie działania przedsiębiorstw oraz analizuje zmiany cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (EU Emission Trading Scheme) w przeszłości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu