BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowrońska-Bocian Elżbieta
Title
Taryfa ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne jako wzorzec umowy : Orzecznictwo w sprawach gospodarczych
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 10, s. 33-36
Keyword
Energetyka, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Przedsiębiorstwo energetyczne, Opłaty eksploatacyjne, Prawo energetyczne, Ustawodawstwo gospodarcze
Energetics, Supreme Court jurisdiction, Energy distribution companies, Service charges, Energy law, Economic legislation
Abstract
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - "Prawo energetyczne" zawiera uregulowania dotyczące ustalania wysokości opłat za paliwa gazowe, energię elektryczną i cieplną dostarczaną przez przedsiębiorstwa energetyczne. Od chwili wejścia w życie tej ustawy pojawił się problem charakteru prawnego taryf przygotowywanych przez przedsiębiorstwa i zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu