BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łakomiak Aleksandra
Title
Cena przejęcia a koszt połączenia jednostek gospodarczych
Acquisition price and the cost of a business combination
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 28, nr 84, s. 40-56, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Spółki
Accounting, Companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem referatu są dwa kluczowe zagadnienia ustalane w trakcie procesu połączenia jednostek gospodarczych - cena przejęcia oraz koszt połączenia. Celem referatu jest identyfikacja składników, zarówno ceny, jak i kosztu połączenia, określonych w Ustawie o rachunkowości oraz w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 3.(abstrakt oryginalny)

Two key issues determined in the process of combining business entities are the subject of this article - acquisition price and the cost of the combination. The article identifies the elements of both the acquisition process and cost of combination as set out in the Accounting Act and IFRS 3.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Lubińska H., Skórzewski A., Sprawozdania finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek, SKwP-ZG COSZ, Warszawa 2004, s. 20.
  2. Naworski J. P., Cena. Obowiązek zapłaty w obrocie gospodarczym, Wyd. „KiK" Konieczny i Kraszewscy s.c., Łódź 1999, s. 11.
  3. Romanów Z., Związek cen z wartością towarów w teoriach ekonomicznych, PZPN, Warszawa-Poznań 1991 r., s.51.
  4. Wiśniewski A., Kodeks spółek handlowych z przepisami okołokodeksowymi, Wyd. Prawnicze Sp. zo.o., Warszawa 2001, s. 109.
  5. Witosz A., Łączenie się i podział spółek w Kodeksie Spółek Handlowych - omówienia, wzory, przepisy, wskazówki praktyczne, ÓW Branta, Bydgoszcz-Katowice 2002, s. 43.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu