BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciniak Marek, Żurawski Piotr
Title
Analiza rynku obligacji indeksowanych inflacją pod kątem odczytywania długoterminowcyh oczekiwań inflacyjnych
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 54-58
Keyword
Obligacje, Inflacja, Stopa inflacji, Rynek obligacji, Rynek kapitałowy
Bonds, Inflation, Inflation rates, Bond market, Capital market
Abstract
W numerze 29 RT przedstawione zostały podstawowe własności i kalkulacje związane z obligacjami indeksowanymi do inflacji m.in. metoda wyznaczania tzw. inflacji progowej. Stopa inflacji progowej może służyć do oceny długoterminowych oczekiwań inflacyjnych rynku. Opisane zostały determinanty i interpretacja wysokości stóp break-even inflation (BEI), zawartość informacyjna długoterminowych stóp inflacji progowej oraz przedstawiono podsumowanie i wnioski dla rynku polskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu