BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tynel Andrzej
Title
Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu Polubownego
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 9, s. 14-17
Keyword
Sądownictwo, Kodeks postępowania cywilnego, Regulacje prawne, Arbitraż gospodarczy, Sąd polubowny
Judicature, Code of Civil Procedure, Legal regulations, Commercial arbitration, Arbitration court
Abstract
Gruntowna zmiana przepisów postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego nastąpiła w dniu 28 lipca 2005 r. Zmiana ta dała tym samym nowy, mocny impuls rozwojowi sądownictwa polubownego w Polsce. Uzmysłowiła jednocześnie czynnikom oficjalnym konieczność nowelizacji obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego i właściwego ich dostosowania do wymogów wewnętrzego i międzynarodowego obrotu gospodarczego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu