BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof
Title
Pomiar, przypisanie i prezentacja wyników zarządzania aktywami - wprowadzenie
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 4-8, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Ocena ryzyka, Ocena systemu zarządzania, Stopa zwrotu kapitału, Zarządzanie inwestycjami, Portfel papierów wartościowych, Zarządzanie aktywami, Ryzyko finansowe
Risk assessment, Evaluation of the management system, Return on Investment (ROI), Management of investments, Portfolio securities, Asset management, Financial risk
Abstract
Artykuł jest wprowadzeniem teoretycznym do zagadnienia oceny wyników zarządzania aktywami (asset management), kolejne artykuły z tego numeru Rynku Terminowego pogłębiają tą tematykę. Wskazano trzy zagadnienia wchodzące w skład zarządzania portfelem (tzw. portfolio performance) : pomiar wyników (performance measurement) - wyznaczanie stopy zwrotu portfela, określanie benchmarku, uwzględnienie ryzyka; przypisanie wyników (performance attribution); prezentację wyników (performance presentation).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bacon C. R., Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, Wiley, New York, 2004
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu