BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiatkowski Jacek, Fiszeder Piotr
Title
Porównywanie wybranych metod estymacji współczynnika zabezpieczenia dla kontraktów futures na indeks WIG20
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 78-87, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Terminowe rynki finansowe, Ryzyko finansowe, Model GARCH, Estymatory, Instrumenty pochodne
Futures markets, Financial risk, GARCH model, Estimators, Derivatives
Abstract
W pracy przedstawiono 17 metod estymacji współczynnika zabezpieczenia oraz dokonano oceny ich skuteczności na przykładzie indeksów WIG20, WIG-Budownictwo i kontraktów futures na indeks WIG20. Wyniki zależą w dużej mierze od własności instrumentów bazowych i kontraktów terminowych. Różnice w redukcji ryzyka pomiędzy poszczególnymi modelami są znacznie mniejsze dla indeksu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baillie, R. T., Myers, R. J., Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Commodity Futures Hedge, Journal of Applied Econometrics, 6, 1991, 109-124.
 2. Bollerslev T., Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Approach, Review of Economics and Statistics, 72, 1990, 498-505.
 3. Brooks C., Henry O. T., Persand G., The Effect of Asymmetries on Optimal Hedge Ratios, Journal of Business, 75, 2002, 333-352.
 4. Cecchetti S. G., Cumby R. E., Figlewski S., Estimation of Optimal Hedge, Review of Economics and Statistics, 50, 1988, 623-630.
 5. Engle R. F., Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 2002, 339-350.
 6. Engle R. F., Kroner K. F., Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, Econometric Theory, 11, 1995, 122-150.
 7. Fiszeder P., Dynamiczne zabezpieczanie portfela przed ryzykiem - zastosowanie wielorównaniowych modeli GARCH, Materiały na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, UMK, Toruń 2003.
 8. Gagnon L., Lypny G., Hedging Short-Term Interest Risk under Time-Varying Distributions, Journal of Futures Markets, 1995, 15, 767-783.
 9. Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
 10. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIG-Press Warszawa, 1997.
 11. Humeńczuk P., Efektywność zabezpieczania dla kontraktów futures, na przykładzie instrumentów z GPW S.A., Rynek Kapitałowy, Skuteczne inwestowanie, cześć II, Szczecin 2004.
 12. Humeńczuk P., Porównanie efektywności zabezpieczenia wyznaczonej na podstawie wybranych modeli teoretycznych, na przykładzie walutowych kontraktów futures, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace naukowe AE we Wrocławiu, 2003.
 13. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998.
 14. Kim Ch-J, Nelson C.R., State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications, The MIT Press, 1999.
 15. Kroner K. F., Sultan J., Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28, 1993, 535-551.
 16. Litterman R., Winkelmann K., Estimating Covariance Matrices, Risk Management Series, Goldman Sachs, 1998.
 17. Myers R. J., Estimating Time-Varying Optimal Hedge Ratios on Futures Markets, Journal of Futures Markets, 11, 1991, 39-53.
 18. Park T. H., Switzer L. N., Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Hedge Ratios for Stock Index Futures: A Note, Journal of Futures Markets, 15, 1995, 61-67.
 19. Pipień M., Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym, Przegląd Statystyczny 51,2,2004.
 20. Tong W. H. S., An Examination of Dynamic Hedging, Journal of International Money and Finance, 15, 1996, 19-35.
 21. Zangari P., RiskMetrics - Technical Documents, J. P. Morgan, New York 1996.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu