BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukaszewicz Marcin, Sztafrowski Dariusz
Title
Pola elektromagnetyczne: leczą czy zabijają?
Source
Aura, 2006, nr 10, s. 4-7
Keyword
Zagrożenia cywilizacyjne, Postęp naukowo-techniczny, Postęp cywilizacyjny, Urządzenia elektryczne
Civilization risk, Progress in science and technology, Progress of civilization, Electrical devices
Abstract
Z postępem technicznym rośnie ciągle ilość źródeł emitujących fale i pola elektromagnetyczne. Są nimi nadajniki radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, urządzenia radarowe, sieci przesyłowe wysokiego napięcia i wszystkie urządzenia elektryczne. Najwięcej obaw wzbudzają napowietrzne linie wysokiego napięcia oraz stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej. Ludzie niepokoją się, czy przebywanie w bezpośrednim ich zasięgu ma wpływ na ich zdrowie. Artykuł wyjaśnia problemy wiążące się z tymi zagadnieniami.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu