BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Kazimierz (Wydział Finansów)
Title
Kontrowersje wokół funduszy ekologicznych w Polsce
Source
Aura, 2006, nr 11, s. 14-15
Keyword
Fundusze ekologiczne, Ochrona środowiska, Zanieczyszczenie środowiska
Ecological funds, Environmental protection, Environmental pollution
Abstract
Zanieczyszczenie środowiska i różne formy jego nadmiernej eksploatacji powodują narastanie bariery ekologicznej rozwoju społeczno-gospodarczego. Zatem intensyfikacja ochrony środowiska staje się niezbędna, wymaga zwiększonych nakładów gospodarczych. Artykuł przybliża temat kontrowersji w źródłach finansowania przedsięwzięć ochronnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu