BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hałgas Marcin
Title
Dopuszczalność zawierania umowy przedwstępnej do umowy spółki handlowej
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 8, s. 12-22
Keyword
Kodeks cywilny, Ustawodawstwo gospodarcze, Regulacje prawne, Prawo gospodarcze, Umowa przedwstępna, Spółki handlowe
Civil Code, Economic legislation, Legal regulations, Economic law, Preliminary agreement, Commercial companies
Abstract
Umowa przedwstępna, w przeciwieństwie do większości instytucji prawa cywilnego, nie miała odpowiednika w klasycznym prawie rzymskim. Omawiana instytucja zaczęła kształtować się dopiero w drugiej połowie średniowiecza. Proces krystalizowania się regulacji dotyczącej umowy przedwstępnej trwał do XX wieku; jeszcze w latach 30. ub. stulecia pojęcie umowy przedwstępnej było labilne. W ustawodawstwie polskim umowę przedwstępną regulował art. 62 Kodeksu zobowiązań. Aktualnie obowiązujący Kodeks cywilny zawiera regulacje umowy przedwstępnej w art. 389 i 390.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu