BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błeszyński Jan
Title
Charakter prawny rozstrzygnięć Komisji Prawa Autorskiego w składach trzyosobowych : (Art. 108 ust. 5-7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 7, s. 2-18
Keyword
Prawo autorskie, Prawo własności intelektualnej, Ochrona własności intelektualnej, Regulacje prawne, Ustawodawstwo gospodarcze
Copyright law, Intellectual property law, Intellectual property protection, Legal regulations, Economic legislation
Abstract
Komisja Prawa Autorskiego nie miała swojego odpowiednika w przepisach obowiązujących przed 1994 rokiem. Ostatecznie przyjęty w ustawie kształt Komisji ma charakter szczególny. Uwzględnino w nim europejskie trendy w zakresie unormowań zbiorowego zarządzania, przede wszystkim jednak traktowany był jako element sprzyjający zachowaniu równowagi pomiędzy ochroną interesów twórców i interesowami użytkowników.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu