BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmitruk Bartłomiej, Stachowiak Waldemar
Title
Produkty strukturyzowane w realich polskich przedsiębiorstw
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 40-45
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych, Instrumenty finansowe, Operacje swap, Ryzyko stopy procentowej, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kursowe, Produkty strukturyzowane
Enterprise finance, Hedge against changes in exchange rates, Financial instruments, Swap options, Interest rate risk, Risk management, Exchange risk, Structured products
Abstract
Autorzy przedstawiają rolę jaką mogą odegrać strukturyzowane produkty na rynku polskim i zasadność stosowania tego typu rozwiązań przez przedsiębiorstwa jako sposób na efektywne zarządzanie ryzykiem oraz optymalizację kosztów finansowych i płynności długoterminowej. Opisano przykładowe produkty strukturyzowane oparte o ryzyko stóp procentowych i kursów walut (transakcje zamiany stopy procentowej z opcją konwersji nominału lub z opcją konwersji odsetek), produkty strukturyzowane z wykorzystaniem ryzyka kredytowego jako subsydium (swap z wbudowanym własnym ryzykiem kredytowym - Self-referenced Credit Linked Swap) oraz transakcje wymiany walutowo-procentowej z wbudowanym własnym ryzykiem kredytowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu