BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowski Marcin, Szklarczyk Kacper
Title
Wynik badań dotyczących ryzyka operacyjnego w świetle Nowej Umowy Kapitałowej
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 54-59
Keyword
Banki, Instytucje finansowe, Nowa Umowa Kapitałowa, Ryzyko operacyjne, Ryzyko kredytowe
Banks, Financial institutions, New capital accord, Operational risk, Credit risk
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
Artykuł prezentuje obrane kierunki i skale wdrożenia przez instytucje finansowe na świecie zasad zawartych w Nowej Umowie Kapitałowej. Zawiera wyniki badań dotyczących ryzyka operacyjnego, przeprowadzone w skali globalnej oraz na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej przez Ernst & Young i Risk Magazine.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu