BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiszniewska-Matyszkiel Agnieszka
Title
O nieścisłości procedury ustalania cen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 69-75, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Zlecenie maklerskie, Akcje, Kurs akcji, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych
Stock market, Broker's order, Shares, Share price, Modeling of time-space
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W pracy przeanalizowano mechanizm kształtowania się ceny w notowaniach jednolitych, wynikający z definiujących go oficjalnych dokumentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy użyciu języka matematyki. Z analizy wynika miedzy innymi że mechanizm ten z założenia faworyzuje składającego zlecenia kupna.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (uchwalony uchwała. Rady Giełdy nr 17/777/2000 z dnia 5 kwietnia 2000 r.; tekst ujednolicony na dzień 1 października 2001 roku), Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA; www.gpw.com.pl
  2. Szczegółowe zasady obrotu giełdowego (załącznik do uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 24/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r.), Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA; www. gpw .com.pl
  3. Warset. Nowy system giełdowy, 2000, Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  4. A. Wiszniewska-Matyszkiel, 2005, Modelowanie giełdy za pomocą gier z continuum graczy, złożone
  5. A. Wiszniewska-Matyszkiel, 2005, Stock exchange as a game with continuum of players, złożone
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu