BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Dariusz, Krysta Bartosz, Lelątko Piotr
Title
Ryzyko dostępu do ograniczonych zasobów przesyłowych na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 90-97
Keyword
Handel, Przemysł elektroenergetyczny, Ceny energii, Elektrownie, Energia elektryczna, Przemysł energetyczny, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko cenowe
Trade, Electricity industry, Energy prices, Power station, Electric power, Power industry, Risk management, Price risk
Abstract
Na opłacalność międzynarodowego handlu energią elektryczną, oprócz kosztów samej energii, będą wpływać także koszty przesyłu determinowane w istotny sposób przez mechanizm określający koszty dostępu do węzłów granicznych. Autorzy omawiają zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania mechanizmu zarządzania dostępem jak: system aukcji, system podziału rynku, system bilansowania rynku, system zarządzania ograniczeniami przesyłowymi przez operatora a także przydział mocy na podstawie kolejności zgłoszeń i redukcja zamówień. Omawiają także mechanizm określania ceny oraz ryzyk w różnych przypadkach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Characteristics of congestion management methods, Komisja Europejska, Directorate-General for Energy and Transports, Bruksela 2002.
  2. ETSO Position Paper on Locational signals and European Transmission Charging, ETSO, Rzym 2002; Electricity liberalization indicators in Europe, Komisja Europejska, Bruksela 2001, s. 149.
  3. A. Lopez de Sebastian: The internal electricity market in the European Union: Cross border tariffs, capacity allocation and congestion management, 18th Congress, Word Energy Council, Buenos Aires 2001.
  4. Position paper on European Single Electricity Market. Cross border trading, GEODE, Roma 2002.
  5. Reconciliation of market splitting with co-ordinated auction concepts. Technical issues, ETSO, Bruksela, 2002, s.5.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu