BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowrońska Agnieszka
Title
Zrównoważone łańcuchy logistyczne
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2006, nr 3, s. 2-7
Keyword
Łańcuch dostaw, Efektywna obsługa klienta, Rozwój zrównoważony, Odchudzone zarządzanie, Metoda Just in Time, Gospodarka materiałowa, Logistyka w łańcuchu dostaw
Supply chain, Efficient Consumer Response (ECR), Sustainable development, Lean management, Just in Time method, Material economy, Logistics in supply chain
Abstract
Przed polityką logistyczną niewątpliwie stoi wyzwanie dotyczące tworzenia i strukturalizowania bodźców do podnoszenia efektywności i sprawności przepływów w łańcuchach dostaw. Decydenci odpowiedzialni za realizację polityki logistycznej nie powinni jednak zapominać o występowaniu relacji zwrotnych pomiędzy sprawnością i efektywnością procesów przepływu materiałów, surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych w łańcuchach logistycznych a rozwojem zrównoważonym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu