BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji
Advertising Management
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2002, nr 11, s. 3-18, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Reklama, Zarządzanie marketingowe, Kampanie reklamowe, Planowanie reklamy, Marketingowy system informacyjny
Advertising, Marketing management, Advertising campaign, Advertising planning, Marketing information system
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania reklamą. Autor omawia pojęcie zarządzania marketingowego, istotę i funkcję reklamy oraz istotę i założenia koncepcji zarządzania reklamą. Szczególną uwagę poświęca omówieniu wybranych aspektów procesu zarządzania reklamą. Rozważa aspekt funkcjonalny, strukturalno-rzeczowy, instrumentalny i informacyjny.

The present paper shows the assumptions of that conception and characteristic of advertising management which is treated as a specific line of the management speciality including both advertising activities and managerial function. It is worth nothing that advertising management can be studied from a several angles: functional, structural and material, instrumental and informative ones. Because of the limitations of the present paper the structural and organisational solutions to the advertising activities, which also comprise the essence of advertising management, have been only roughly discussed. Other author's publications on that subject have been mentioned. The problems raised in this paper are concerned mainly with managerial stuff of firm ordering advertisements (advertisers), advertising agencies and other institutions which manage advertising. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu