BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozkrut Marek
Title
Poczekalnia do euro
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 52, s. 23-25
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro, Waluta wspólnego rynku, Integracja monetarna
Economic and Monetary Union (EMU), Euro, Common currency market, Monetary integration
Abstract
Po rozszerzeniu Unii Europejskiej kolejnym etapem integracji jest przystąpienie nowych krajów do strefy euro. Zanim jednak uzyskanie członkostwa w unii monetarnej będzie możliwe, każdy z kandydatów musi najpierw spełnić kryteria z Maastricht. Spośród nich wiele kontrowersji wzbudza kryterium stabilności kursowej i związane z nim uczestnictwo w systemie ERM II. Obecność większości nowych krajów UE w tym systemie sprawia, że warto przyjrzeć się warunkom, jakie w przyszłości będzie musiała spełnić także polska waluta, aby zaliczyć egzamin ze stabilności kursowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu