BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lotko Aleksander
Title
Jakościowe spojrzenie na model dojrzałości organizacyjnej dla zarządzania usługami informatycznymi
A qualitative overview of information technology service capability maturity model
Source
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 4, s. 83-96, bibliogr. 11 poz.
Organization and Management
Keyword
Usługi informacyjne, Zarządzanie usługami, Badanie jakości
Information services, Services management, Quality research
Abstract
W artykule opisano przeobrażenia w postrzeganiu informatyki: od podejścia technicznego do usługowego. Wyjaśniono znaczenie stosowania modelowych podejść do zarządzania usługami informatycznymi. Wyjaśniono znaczenie zmian poziomu jakości w cyklu życia organizacji oraz połączono ten fakt z problematyką oceny jakościowej dojrzałości organizacji. Na bazie modelu Crosby'ego, który definiuje pięć stopni systemu zapewnienia jakości, podano zawartość i strukturę modelu dojrzałości organizacyjnej (Capability Maturity Model - CMM). Rozważono go z perspektywy możliwości wykorzystania praktycznego, jako podejścia oferującego wiele korzyści dla rozwoju projakościowego traktowania usług informatycznych. Przedstawiono pięć poziomów dojrzałości dla procesów zarządzania usługami informatycznymi. Wreszcie podano wnioski -korzyści ze stosowania modelowych, projakościowych podejść do zarządzania usługami informatycznymi. (abstrakt oryginalny)

In the face of informatization of nearly every facet of business, a growing meaning and intense development of information technology (IT) infrastructure, assets and services can be observed. IT services use infrastructure and assets in supporting business processes. It should be remembered, that IT is something more than just another business tool. Without a skilful use of IT solutions, many besides business processes simply cannot be performed. In the article, the meaning of implementing model approaches to IT services management is explained. On the canvas of considerations concerning changing paradigms in perceiving informatization, a genesis of model approaches to managing IT services is built. Also, a meaning of quality level changes in time is explained, together with problems concerning organization maturity assessment. Then, in particular, IT services Capability Maturity Model is characterized from the perspective of practical applications. It is a tool offering many benefits for proactive and qualitative understanding of IT services. The structure and content of the model is described. At last -conclusions are listed, including advantages of implementing model approach to IT services management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Byzia T., Zarządzanie jakością oprogramowania, InfoVIDE, Warszawa 2001.
 2. Byzia T., Szybka diagnostyka procesów jako przykład metodyki podnoszenia jakości zarządzania projektami informatycznymi, [w:] Materiały II Konferencji Project Management -Perspektywy i Doświadczenia, Warszawa 2002.
 3. http://www.umbrella.org.pl/onas/jakosc_0902_3s3.asp
 4. ITIL Books, Managing IT Services: Service Delivery, Central Computer and Telecommunications Agency, London, United Kingdom 2001.
 5. ITIL Books, Managing IT Services: Service Support, Central Computer and Telecommunications Agency, London, United Kingdom 2001.
 6. Lotko A., The Meaning and Need for Creating Model Approaches to Information Technology Service Management, SYSTEMS: Journal of Transdisciplinary Systems Science, Vol. 8, No. 2/2003.
 7. Niessink F., Clerc V., Tijdink T., van Vliet H., The IT Service Capability Maturity Model, Release Candidate 1, The Netherlands June 2005.
 8. Niessink F., IT Service CMM: White Paper, SERC, Utrecht, The Netherlands 2003.
 9. Paulk M.C., Weber V.C., Curtis B., Chrissis M.B., The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process, SEI Series in Software Engineering. Addison-Wesley Publishing Company, United Kingdom 1995.
 10. Ruijs L., Schotänus A., Managing the Delivery of Business Information, [w:] World Class IT Service Management Guide, ten Hagen & Stam Publishers, The Hague, The Netherlands 2000.
 11. The ITIL Story. PinkElephant North America, USA 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu