BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sas Magdalena
Title
Jak napisać biznesplan
How to Make a Business Plan
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2002, nr 11, s. 165-185, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Biznes plan, Planowanie strategiczne, Planowanie w przedsiębiorstwie
Business plan, Strategic planning, Enterprise planning
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę biznesplanu oraz procedurę jego konstruowania. Omówiono poszczególne części biznesplanu takie jak: aktualna sytuacja firmy, analiza rynku, wybór strategii przedsiębiorstwa, plan finansowy i prognozy wyników, wdrożenie, monitoring, ocena ryzyka przedsięwzięcia, załączniki.

In this article, there are descripted all main parts of business plan, which is a recapitulation of company's strategic planning. Besides elucidation idea of marketing business plan, article contains description of such parts, like: * Current company situation analysis * Market analysis * Company's marketing strategy * Financial planning and forecasts * Plan of initiation * Monitoring * Risk valuation * Enclosures * Example of document's structure. In assumption article "How to make a business plan" not only ought to be a short elaboration on this topic, but also a school supply for students within subjects from the field of management and marketing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu