BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbytniewski Dariusz
Title
Pożegnanie z gotówką?
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 50, s. 21-24
Keyword
Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, Systemy walutowe, Bankowość, Integracja monetarna
Single Euro Payments Area (SEPA), Currency systems, Banking, Monetary integration
Abstract
Wdrożenie standardów SEPA w sposób istotny wpłynie na kształt systemu bankowego w Europie, w tym także w Polsce. Długookresowa zdolność konkurencyjna instytucji finansowych na rynku europejskim oraz na rynkach lokalnych będzie zależeć od umiejętności dostosowania się do szans i zagrożeń wynikających z powstania jednolitego obszaru płatniczego w euro. Artykuł traktuje o wpływie czynnika integracji walutowej na działanie europejskich banków.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu