BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Jerzy
Title
Czynniki zmiany międzynarodowego układu sił w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
Change-introducting Factors in the International Balance of Power in Europe at the Turn of the 80s
Source
Przegląd Europejski, 2001, nr 1, s. 9-29
Keyword
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Historia Europy
International security, History of Europe
Note
summ.
Country
Europa Środkowa
Central Europe
Abstract
Najważniejsze zmiany w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to zmiany ustrojowe w państwach Europy Środkowej, zjednoczenie Niemiec, rozwiązanie Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, rozpad Jugosławii, odrodzenie niepodległej Litwy, Łotwy i Estonii, rozpad ZSSR i powołanie Wspólnoty Niepodległych Państw oraz rozpad Czechosłowacji. Omówiono czynniki o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym, mające wpływ bezpośredni lub pośredni na zmianę międzynarodowego układu sił w Europie.

The change in the international balance of power in Europe (changes in Central European states' political systems, the unification of Germany, the dissolution of the Warsaw Pact and the Council for Mutual Economic Assistance, the brake up of Yugoslavia, the revived independence of Lithuania, Latvia, and Estonia, the disintegration of the USSR, the establishment of the CIS and the disintegration of Czechoslovakia) at the turn of 80s has been caused by many factors: both, internal and external, direct and indirect and those which have a long and short term impact. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu