BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruchman Bohdan
Title
Aglomeracyjne czynniki lokalizacji - innowacyjny paradygmat rozwoju regionalnego a zmniejszenie dysproporcji terytorialnych Unii Europejskiej
Agglomerative localization factors - innovative paradigm of regional development and diminution of the EU territorial disproportion
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 23, s. 7-12
Keyword
Rozwój regionalny, Aglomeracje miejskie, Innowacyjność
Regional development, Urban agglomerations, Innovative character
Abstract
Integracja przestrzeni europejskiej dokonuje się w ramach szerszych uwarunkowań, jakim podlega cały proces integracji. Dla wymiaru przestrzennego tego procesu szczególne istotne są aglomeracyjne czynniki lokalizacji, które nabrały znacznie szerszego niż dawniej charakteru.

An integration of European space takes place in wider conditions. Agglomerative localization factors are essential to spatial dimension of integration process.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu