BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słodowa-Hełpa Małgorzata
Title
Dylematy i możliwości rozwojowe polskich regionów w świetle europejskiej polityki regionalnej
Dilemmas and Development Opportunities of Polish Regions in the Light of European Regional Policy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 23, s. 43-80
Keyword
Polityka regionalna, Polityka strukturalna, Pomoc regionalna UE
Regional policy, Structural policy, EU regional aid
Abstract
Przedstawiono zasady europejskiej polityki regionalnej. Omówiono finansowe instrumenty stosowane w polityce strukturalnej oraz ogólne procedury i warunki otrzymania unijnej pomocy. Zaprezentowano aktualne możliwości i warunki wsparcia finansowego polskich regionów przez Unię Europejską.

The rules of the European regional policy have been presented. Financial instruments used in structural policy together with general procedures and conditions of getting support from the EU have been discussed. Current possibilities and conditions of financial EU support for polish regions have been given.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu