BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiak Marek
Title
Zmienny optymizm
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2007, nr 7-8, s. 50-59
Keyword
Produkt krajowy brutto (PKB), Sytuacja makroekonomiczna, Analiza makroekonomiczna, Gospodarka
Gross domestic product (GDP), Macroeconomic situation, Macroeconomic analysis, Economy
Abstract
Zaktualizowane prognozy i komentarze ekspertów wskazują na optymizm w ocenie uwarunkowań zewnętrznych i cyklicznych, choć nie bez zastrzeżeń. Skłania ku temu też podwyższony prognozowany wzrost PKB, zwłaszcza w najbliższych latach. Handel zagraniczny nadal będzie lokomotywą wzrostu, ale jego rola zacznie maleć, a zwiększać się będzie rola popytu wewnętrznego. Znaczna rozpiętość między wielkościami wskazuje na duże ryzyko prognozy. Nie wiadomo, czy i jak długo utrzyma się obecna koniunktura światowa i jakie zmianyw kształtowaniu się cen światowych będą jej towarzyszyć. Artykuł jest prognozą kierunków dalszego rozwoju polskiej gospodarki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu