BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyko Janusz
Title
Uwagi o pomiarze inflacji
Remarks about Inflation Measurement
Source
Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki, 1999, nr 3, s. 85-94, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inflacja, Przyczyny inflacji, Wskaźnik inflacji
Inflation, Reason of inflation, Inflation rate
Note
summ.
Abstract
Autor omawia różne definicje pojęcia inflacja i - w zależności od przyjętego określenia - sposoby pomiaru zjawiska. Wielkość inflacji zależy od stopy procentowej, od zaufania społeczeństwa od rządu i jego polityki gospodarczej oraz od wydajności pracy.

Studying literature it could be found that its authors give different definitions of inflation. The lack of a precise definition is a reason of difficulties related to that quantity measurement. According to an assumed definition, an object of the measurement could be different. Suggested inflation definitions are reviewed and a test of comparing them with principles of structure indicators setting it are undertaken in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1505-0211
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu