BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ławicki Jacek St.
Title
Firmo, dbaj o jakość obsługi!
Source
Marketing w Praktyce, 2007, nr 5, s. 46-48, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Obsługa klienta, Badania ankietowe, Wizerunek przedsiębiorstwa, Relacje kierownik-podwładny, Sprzedaż
Customer service, Questionnaire survey, Company image, Manager-subordinate relationships, Sale
Abstract
Autor pisze, że dobrą pozycję firmy zapewnia praca całego zespołu na rzecz budowy spójnego wizerunku rynkowego, czyli image'u. Image w odczuciu konsumenckim stanowi istotny czynnik wpływający na decyzje wyboru marki przez konsumenta. Definiowany jest percepcją konsumencką zespołu wielu imponderabiliów, wynikających z takich subiektywnych odczuć nabywcy, jak np.: tradycje rodzinne, osobiste przyzwyczajenia, prestiż środowiska, aspiracje społeczno-zawodowe. Ułatwia to i skraca podejmowanie decyzji zakupowych, gdyż klient wie, że w przypadku nabycia przykładowo produktu markowego ryzyko nieudanego zakupu będzie relatywnie małe. Zdaniem autora sposób obsługi ma wielki wpływ na wrażenia powstające u klientów. W wielu wypadkach (szczególnie przy tradycyjnym systemie, a więc z bezpośrednim udziałem handlowca) to właśnie sposób obsługi decyduje o zawarciu transakcji kupna - sprzedaży, a właściwa ocena produktu ma miejsce później, już w trakcie użytkowania go.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jacek St. Ławicki, Marketing sukcesu, Difin, Warszawa 2005.
  2. George Schenk, Profesjonalny sprzedawca, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu