BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juzwiszyn Jacek, Łyko Janusz
Title
Indeksy cenowe
Price Indexes
Source
Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki, 2001, nr 5, s. 83-100, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Teoria cen, Wskaźniki cen, Dobra konsumpcyjne
Pricing theory, Price index, Consumer goods
Note
summ.
Abstract
Indeksy cenowe są podstawowym narzędziem służącym ocenie zmian wielu wielkości ekonomicznych. Ta różnorodność skłania do poszukiwania ogólnego modelu, który opisałby zasady tworzenia indeksów niezależnie od zakresu ich zastosowania. Jedna z prób formalizacji tego zagadnienia została dokonana przez Eichhorna i Voellera w 1976 roku.

Price indexes are basic tool for the description of inflation and situation on finance markets. Their axiomatic formulation was given by W. Eichorn and J. Voeller in 1976y. The presented system of axioms as independent and not inconsistent. However, the question arises whether each of them is essential as far as the phenomena described are concerned. In the presented work the analysis of these axioms is conducted from this particular point of view and also their proposed indication renders it possible to define the price index as the price level quotient. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1505-0211
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu