BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witek Lucyna
Title
Perswazyjna moc witryn sklepowych
Source
Marketing w Praktyce, 2007, nr 5, s. 66-70, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Placówki handlowe, Przewaga konkurencyjna, Wystawy, Psychologia sprzedaży
Small business, Sales outlets, Competitive advantage, Exhibitions, Sales psychology
Abstract
Autorka pisze, że witryna jest swoistego rodzaju wizytówką sklepu i zaproszeniem klienta do wejścia do środka. Podstawowym zadaniem wystaw jest kreowanie i wzmacnianie wizerunku sklepu, zachęcenie do jego odwiedzin oraz aktywizacja sprzedaży. Jest to także nośnik informacji o asortymencie, nowościach rynkowych, prowadzonych promocjach itp. Szacuje się, że przeciętna wystawa jest dostrzegana tylko przez 30 proc. klientów. Zatem zdaniem autorki wystawa powinna zaskakiwać, aby klient zwrócił na nią uwagę. Oczywiście, aby została zauważona i zapamiętana, musi odróżniać się również od witryn konkurencji. W artykule omówiono sposoby na realizację tych zamiarów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000, s. 256.
  2. Kędzior Z., Warunki zakupu a zachowania nabywcze konsumentów, "Handel Wewnętrzny", 2001, nr l, s. 36.
  3. Levinson I.Z., Steinman R., The Role of Eye Movement in the Detection of Contrast and Spatial Detail [w:] Eye Movements and Their Role in Visual and Cognitive Processes, red. Kowler E., Elsevier, Amsterdam, 1990, s. 115-160.
  4. Praca zbiorowa (tłumaczenie A. Pietrzak), Aranżacja wystaw sklepowych, Arkady, 2001, s. 122-125.
  5. Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, 2006, s. 365.
  6. Szymeczko-Dąbek K., Merchandising cz.2 [w:] http://www.pb.info.pl/?pg=ar/ar_238&lg=pl
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu