BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnow Sławomir
Title
Prawo do informacji publicznej w Polsce a wymogi prawa europejskiego
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 4, s. 23-36
Keyword
Informacja publiczna, Polityka informacyjna, Prawo WE, Regulacje prawne
Public information, Information policy, European Community law, Legal regulations
Abstract
Artykuł na temat jawności informacji posiadanych i przetwarzanych przez sektor publiczny w świetle wymogów prawa europejskiego. Omówiono zakres podmiotowy prawa do informacji, sposoby udostępniania informacji publicznej oraz zakres przedmiotowy informacji publicznej. Zaprezentowano procedurę udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz zasady odpłatności za udzielenie informacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Bar: O dostępie do informacji publicznej, „Radca Prawny" 2005, nr l, ss. 78-81.
  2. M. Bernaczyk, M. Jabłoński i K. Wygoda, „Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja Administracji", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, ss. 109-159.
  3. S. Czarnow: Wybrane zagadnienia prawne dostępu do informacji publicznej, „Rejent" 2006, nr l, ss. 75-80.
  4. D. Frey: Niedoskonałe przepisy pozwalają utajniać jawne wiadomości, „Rzeczpospolita" nr 294 (7588) z 18 grudnia 2006 r., s. Cl.
  5. Informacja NIK o wynikach kontroli udostępniania informacji publicznej, ss. 27, 40, 43.
  6. E. Jarzęcka-Siwik: Prawo do informacji i jego ograniczenia w porządku prawnym Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa" 2004, nr 3, ss. 18-33.
  7. E. Malinowska-Misiąg i W. Misiąg: Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2006, ss. 76-80.
  8. P. Szustakiewicz: Ustawa o dostępie do informacji publicznej w pracy radcy prawnego, „Radca Prawny" 2004, nr 5, ss. 8-17.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu