BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żywioł Maja
Title
Zmiany w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych w nowym okresie programowania 2007-2013
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 4, s. 48-54
Keyword
Polityka regionalna, Fundusze strukturalne, Regulacje prawne
Regional policy, Structural funds, Legal regulations
Abstract
Artykuł na temat funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przedstawiono najważniejsze zmiany i korekty. Omówiono cele polityki strukturalnej, jej kwalifikowalność oraz ramy finansowe. Przedstawiono sferę definicji, programowania, finansów oraz kontroli.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. „Krajowy Program Reform na lata 2005-2008", 3, http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/857ECCC2-30C8-4AEC-BE1A-D1CEA4A53DCF/16224/KPR28 grudnia2005poRM2.pdf .
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu