BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łaszczyca Grzegorz
Title
"Stan wyższej konieczności" w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 4, s. 55-65
Keyword
Prawo, Prawo administracyjne, Regulacje prawne
Law, Administrative law, Legal regulations
Abstract
W artykule przybliżono pojęcie "stan wyższej konieczności". Przedstawiono jego podstawowe elementy konstrukcyjne. Omówiono problemy interpretacyjne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Agopszowicz: „Stan wyższej konieczności" w prawie administracyjnym, Problemy Prawne Górnictwa, t. 8, pod. red. A. Agopszowicza, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 788, Katowice 1986, s. 85 i nast.
 2. J. Borkowski, (w:) B. Ada-miak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 760; A. Matan, (w:) G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan: Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 406.
 3. W. Dawidowicz: Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 115.
 4. W. Dawidowicz: Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 66.
 5. B. Graczyk: O niektórych zagadnieniach prejudycjalności w orzecznictwie administracyjnym, ZNUŁ, Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria I, z. 38, Łódź 1965, s. 96.
 6. E. Iserzon, (w:) E. Iserzon, J. Starościak: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, ss. 288-289.
 7. Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa - Poznań 1992, s. 104.
 8. A. Jaroszyński: Stan nagiej konieczności w polskim prawie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 857, Prawo CXLIII, Wrocław 1985, s. 86.
 9. F. Longchamps: Problem trwałości decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo" 1961, z. 12, s. 916.
 10. A. Matan: Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Katowice 2001, s. 152.
 11. S. Rozmaryn: O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo" 1961, z. 12, s. 898.
 12. Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. II, Warszawa 1999, s. 304.
 13. J. Suwaj: Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Wrocław 2004, s. 147.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu