BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pociecha Maria, Krupa Robert, Kruszelnicka Grażyna
Title
Baza danych o biurach turystycznych i hotelach Krakowa
The Database of Touristics Offices and Hotels in Cracow
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2001, nr 10, s. 25-34, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Turystyka krajowa, Hotelarstwo, Biuro podróży, Bazy danych, Informacja turystyczna, System Informacji Przestrzennej, Komputerowy system informacyjny
Domestic tourism, Hotel industry, Travel agency, Databases, Tourist information, Geographic Information System (GIS), Computer information system
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule jest system baz danych zawierający szeroki przekrój informacji dotyczących turystyki. Obejmuje on dane opisowe o charakterze tekstowym, dane graficzne i dane liczbowe związane ze statystyką szeroko pojętego ruchu turystycznego. Autorzy omawiają ogólne zasady funkcjonowania bazy, bazę danych o biurach, bazę danych o hotelach, udostępnianie i gromadzenie danych oraz techniki informatyczne.

This database system contains extensive section of information connected with tourism. It includes descriptive data of textual and graphic character as well as some figures. The system also takes into account a series of connections between the gathered data. It is an open system, created by means of modern computer techniques. The data are partly available on the Internet, whereas the entire database can be accessed on the premises of the Academy by means of specialist applications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu