BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecki Piotr P. (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Opłaty ekologiczne w Polsce
Environmental Fees in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 732, s. 21-33, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Ekologia, Opłaty ekologiczne
Ecology, Environmental fees
Note
summ.
Abstract
Opłaty ekologiczne będące jednym z instrumentów ochrony środowiska - odgrywają w Polsce ważna rolę. W artykule przedstawiono istotę i rodzaje opłat ekologicznych oraz omówiono wielkość tych opłat w Polsce w latach 2002-2004.

In this article, the author discusses environmental fees currently in force in Poland. These fees are predominantly charged on using environmental resources and altering the environment (water uptake, gas and particulate emissions, wastewater discharge, and solid waste landfills). The author discusses all environmental fees in detail and offers a uniform taxonomy and definitions. The author also analyses the level of these fees in Poland in the 2002-04 period. The analysis revealed that fees during the analysed period stood at 1.8-2 billion PLN annually, of which the dominant component was clearly fees for the emission of airborne substances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Famielec J., Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD, „Ekonomia i Środowisko" nr 1(16), Białystok 2000.
 2. Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005.
 3. Kudełko M. i inni, Analiza i ocena możliwości przeprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowej, Kraków 2005.
 4. Les taxes liees a l'environnement dans les pays d'OCDE. Problemes et strategies, OCDE, Paris 2001.
 5. Małecki P.P., Analiza realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w latach 2002 i 2003 [w:] Wybrane aspekty równoważenia rozwoju, red. M. Czyż, Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko", Białystok 2005.
 6. Małecki P.P., Analiza wielkości oraz struktury odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w 2002 roku, „Ekonomia i Środowisko" 2004, nr l (25).
 7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004, MP 2003, nr 50, poz. 782.
 8. Recents developpements dans l`utitilisation des ecotaxes au sein de l`Union Europćenne, Agence europeenne pour l'environnement, Copenhague, Novembre 2000.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz.U. 2004, nr 279, poz. 2758.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz.U. 2003, nr 55, poz. 477.
 11. System finansowania ochrony środowiska w Polsce, red. J. Famielec, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 12. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Dz.U. 2001, nr 63, poz. 639 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 11 października 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, Dz.U. 2004, nr 121, poz. 1263 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz.U. 2005, nr 25, poz. 202.
 18. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2004, nr 121, poz. 1266 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. 2001, nr 27, poz. 96 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu