BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruczek Zygmunt
Title
Analiza zatrudnienia i kwalifikacji kadr turystycznych w Krakowie
The Analysis of the Employment and Qualifications of Tourism Personnel in Kraków
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2001, nr 10, s. 35-61, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Turystyka krajowa, Gospodarka turystyczna, Zatrudnienie, Struktura zatrudnienia, Kwalifikacje zawodowe
Domestic tourism, Touristic economy, Employment, Employment structure, Professional skills
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych z inicjatywy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na temat zatrudnienia w branży turystycznej. Badania te miały na celu w szczególności: 1) określenie wielkości zatrudnienia w gospodarce turystycznej w Krakowie i w regionie krakowskim; analiza zatrudnienia wg działów gospodarki turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, transport, obsługa turystyki, obsługa atrakcji, kultura i przewodnictwo turystyczne i inne), stanowisk pracy, jednostek terytorialnych; 2) określenie struktury zatrudnienia wg płci, wieku, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, znajomości języków obcych itp.

The article presents the results of the research commissioned by the Voivodship Office into the employment and qualifications of personnel employed in the tourism industry in Kraków. The findings are preceded by the description of the world tourism employment market and the situation in Poland. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu