BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczka Adam
Title
Krakowski obszar zagrożenia ekologicznego w świetle wybranych wskaźników ruchu turystycznego
Cracow Territory of Ecological Threat in the Light of Chosen Tourist Movement Indices
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2001, nr 10, s. 75-83, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zagrożenia ekologiczne, Obszary ekologicznego zagrożenia, Zaplecze noclegowe turystyki
Ecological hazard, Areas of environmental threats, Tourism accommodation facilities
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W artykule uwzględniono trzy podstawowe parametry turystyczne: liczbę turystycznych obiektów noclegowych, liczbę miejsc noclegowych ogółem oraz liczbę osób korzystających z turystycznych miejsc noclegowych. Analizie poddano 386 gmin i miast zagrożonych ekologicznie, włączając krakowski obszar zagrożenia ekologicznego.

The paper was based on three tourist movement parameters: number of tourist lodging houses, number of tourist sleeping places, number of tourists using the sleeping places. The indices were calculated for 386 communities and locations within the territories of ecological threat in Poland for the year 1995 and - on this background - the intensity of tourist movement in "Cracow territory" was analyzed. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu