BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Maciej
Title
Jakość w procesie rozwoju innowacji produktowych
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 7, s. 13-18
Keyword
Jakość produktu, Innowacje w produkcji, Produkt
Product quality, Innovations in production, Product
Note
Zawiera rysunki: [1] Etapy badańi rozwoju, [2] Kontinuum możliwości doskonalenia produktów, [3] Proces zarządzania innowacjami produktowymi, [4] Przekształcenie założeń dotyczących innowacji produktowej w opracowaniu koncepcji (projektu) nowego produktu. Zawiera tabelę: [1] Czynniki brane pod uwagę przy selekcji nowych pomysłów
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na prace rozwojowe związane z doskonaleniem istniejącego już na rynku produktu oraz technologii jego wytwarzania. Omówiono proces rozwoju innowacji, w tym jego fazy: poszukiwanie pomysłów na nowe produkty, przesiewanie nowych pomysłów - screening oraz testowanie koncepcji. Zwrócono także uwagę na fazę wprowadzania produktu na rynek.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. J. Beker, „Copanion Encyklopedia of Marketing", Routledge, London, 1995, p.468.
 2. J. M. Bonnier, „The influence of formal controls on customer interactivity in New produkt development", Industrial Marketing Management, Vol. 34, No. 1, January, 2005, pp. 64-69.
 3. M. Carver, Best Practices in Identyfing Customer-Driven Improvement Opportunities, Industrial Marketing Management, Vol. 32, 2003, pp. 455-466.
 4. W. A. Cohen, „The Practice of Marketing Management - Analysis, Planning and Implementation, Macmillan Publication Company, New York, 1988, pp. 306-307.
 5. M. D. Hutt, Th. W. Speh, Business Marketing Management - a Strategic view of Industrial and Organizational Market, Harcourt College Publishers, 2001.
 6. M. H. Morris, L. F. Pitt, E. D. Honeycuit Jr, Business-to-Business Marketing - a Strategie Approach. Sage Publications, 2001, p. 235.
 7. D. S. Rogers, D. M. Lambert, A. M. Knemeyer, "The product development and commercialization process", The International Journal of Logistics Management, Vol. 15, No. 1, 2004, pp. 43-72.
 8. J. Szymczak , „Wyróżniki jakościowe dóbr konsumpcyjnych", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, s. 17.
 9. S. C. Wheelwright, K. B. Clark, Creating Product Plans to Focus Product Development, Harvard Business Review, Vol. 70, March/April, 1992, pp. 70-82.
 10. E.R. Wyder, J. E Tanner, Business Marketing – Connecting Strategy, Relationships, and Learning, McGraw Hill, New York, 2006, p. 234.
 11. D. Zahay, A. Griffin, E. Fredericks, „Sources, uses, and forms of data in the New product development process', Industrial Marketing Management, Vol. 33, No. 7, October, 2004, pp. 657-666.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu