BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poczta Walenty, Mrówczyńska-Kamińska Aldona
Title
Tworzenie i rozdysponowanie produkcji przemysłu spożywczego na tle związków z gospodarką narodową
Creating and Distributing of Food Industry Production in Terms of Relations with National Economy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 177-184, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Keyword
Przemysł spożywczy, Zarządzanie produkcją, Zaopatrzenie materiałowe
Food industry, Production management, Material supply
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono tworzenie i rozdysponowanie produkcji w przemyśle spożywczym. W pierwszym etapie analizy omówiono zaopatrzenie materiałowe przemysłu spożywczego oraz pozostałe działy agrobiznesu. W kolejnej części zaprezentowano strukturę tworzenia podaży produktów przemysłu spożywczego, natomiast w ostatnim etapie jej rozdysponowanie. Zakres czasowy badań dotyczył lat 1995-1999. Analiza objęła wzajemną relację przemysłu spożywczego (III strefa agrobiznesu) z przemysłem wytwarzającym środki produkcji i usługi dla przemysłu spożywczego (strefa I) i rolnictwem (strefa II).

The aim of the paper was to disclose food industry material supply along with creating and distribution of food industry products' supply. The economic development initialised an increase in significance self-supply in food industry material supply. The significance of an agriculture in this scope was diminished. Food industry products' supply is intended mainly for a final demand which is composed mainly of household consumption. The rest of supply is intended for an indirect consummation mainly of food industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bilans przepływów międzygałęziowych za 1995 rok, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 1999.
  2. Mrówczyńska A., Agrobiznes w Polsce; Regionalne zróżnicowanie rozwoju, AE, Poznań, 2003 (praca doktorska).
  3. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), GUS, Warszawa 2000.
  4. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług za lata 1996-1999, GUS, Warszawa 1996-1999.
  5. Woś A., Związki rolnictwa z gospodarką narodową, PWRiL, Warszawa, 1979.
  6. Woś A., Elastyczność popytu na żywność, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu