BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Twaróg Jan
Title
Doskonalenie jakości centrum dystrybucyjnego
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 7, s. 19-24
Keyword
Centra logistyczne, Logistyka, Sieci logistyczne, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie jakością
Logistic centres, Logistics, Logistic networks, Logistic management, Quality management
Note
Zawiera rysunki: [1] Schemat centrum logistycznego, [2] Centrum logistyczne według koncepcji "Magazyn MIX" - schemat obiektu, [3] Cel zarządzania logistycznego, [4] Stosowane metody zarządzania jakością (TQC), [5] Proces zarządzania jakością w centrum logistycznym, [6] Struktura błędów, [7] POwiązania w łańcuchu dostaw na przykładzie obsługi logistycznej sieci sklepów "Żabka", [8] Algorytm postępowania przy obliczaniu wskaźnika jakości obsługi klienta. Zawiera tabele: [1] Parametry jakości obsługi klienta za rok..., [2] Zestawienie zbiorcze oliczonych wskaźników
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na konieczność budowy w naszym kraju sieci centrów logistycznych jako technicznej platformy podnoszącej ekonomiczną efektywność obsługi transportowej. Omówiono istotę centrum logistycznego oraz sieci logistycznych. Przedstawiono zakres działania centrum logistycznego. Zaprezentowano podejścia zarządzania jakością w centrum logistycznym oraz wskaźniki i dane na temat jakości obsługi klienta w takim centrum.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Defin, Warszawa 2001, s. 102-103.
  2. W. Paprocki, J. Pieriegud: Zarządzanie Jakością w Centrum Logistycznym. Teoria a praktyka polskich centrów logistycznych. Taropak Poznań, 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu