BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolniak Radosław
Title
Polityka bezpieczeństwa informacji w organizacji publicznej. Na przykładzie urzędu pracy
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 7, s. 25-30, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Informacja publiczna, Polityka informacyjna, Bezpieczeństwo publiczne
Public information, Information policy, Public security
Note
Zawiera rysunki: [1] Zestawienie ilości wirusów komputerowych w latach 1998-2005, [2] Najczęściej wymieniane przez ankietowanych zagrożenia zachowania ciągłości funkcjonowania firmy. Zawiera tabele: [1] Zestawienie korzyści z wprowadzenia normy ISO 17799:2003, [2] Ocena Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu w świetle spełnienia kryteriów tworzenia dobrej polityki bezpieczeństwa informacji
Abstract
W artykule podjęta została problematyka bezpieczeństwa informacji publicznej. Omówiono istotę informacji i jej bezpieczeństwo. Przedstawiono zagrożenia sieciowe oraz fizyczne i środowiskowe. Zwrócono uwagę na normalizację w zakresie bezpieczeństwa informacji. Zaprezentowano tworzenie skutecznej polityki bezpieczeństwa informacji oraz analizę polityki bezpieczeństwa informacji na przykładzie organizacji publicznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alberts Ch., Dorofee A.: Managing information security risks, Addison Wesley, 2002.
 2. Azari R.: Current Security Management & Ethical Issues of Information Technology, Idea Grup Publishing, London 2003.
 3. Barman S.: Writting information security policies, New Riders Publishing, New York, 2001.
 4. Barzelay M.: New public management, Uniwersity of California, 2001.
 5. Danchew D.: Bulding and implementing a successful information security policy, Windowsceurity.com, 2003.
 6. Denning D.: Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, WNT, Warszawa 2002.
 7. F-secure internet security, www.f-secure.com.
 8. Gatticer E.: The information security dictionary, Kluwer, New York, 2004.
 9. Hitachi data systems, http://www.hds.com/.
 10. Kiffner T.: Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 1999.
 11. Kożuch B.: Zarządzanie w sektorze publicznym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, 2003.
 12. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 13. Kreier E., Łuczak J.: ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości. Tomy 5.3 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. FORUM, Poznań 2006.
 14. Krzemień E., Wolniak R., Piekarski P.: Analiza polityki bezpieczeństwa informacji na przykładzie organizacji publicznej, Konferencja Naukowa Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, publikacja w druku, 2007.
 15. Oliwa L. M.: Information Technology Security: Advice from Experts, Idea Grup Publishing, London 2004.
 16. Piekarski P.: Analiza Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na przykładzie Urzędu Pracy w Zabrzu, praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym R. Wolniaka, Zabrze 2006.
 17. Pipkin D.: Bezpieczeństwo informacji, WNT, Warszawa 2002.
 18. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.
 19. Public sector leadership for the 21 century, OECD 2001.
 20. Sadowski A.: Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji, Helion, Gliwice 1999.
 21. Stamp M.: Information securities, principles and practice, John Willey and Sons, New Jersey 2006.
 22. Steward J. M.: Certified Information Systems Security Professional, Sybex, San Francisco, 2004.
 23. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Polska Norma PN-ISO/IEC 17799:2003.
 24. System zarządzania bezpieczeństwem informacji, www.aste.net.pl.
 25. Timney M. M.; Kelly T. P.: New public management and the demise of popular sovereignty, "Administrative theory and praxis", vol. 22, no 3, 2000, s. 555-569.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu