BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popławski Łukasz
Title
Przedsiębiorczość a ograniczenia prawne w działalności gospodarczej na obszarach chronionych
Initiative vs. Law Restrictions in Business Activity in the Protected Areas
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 197-203, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Keyword
Obszary chronione, Rozwój przedsiębiorczości, Działalność gospodarcza, Regulacje prawne
Protected area, Entrepreneurship development, Business activity, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił ograniczenia prawne w działalności gospodarczej na tle problematyki przedsiębiorczości na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. Analizę przepisów prawnych i problematyki działalności gospodarczej autor wykonał na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16 października 1991r., planów ochrony przyrody oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, danych statystycznych i materiałów uzyskanych z gmin.

The work presents the destructive influence that the law restrictions concerning the business activity have on the initiative in the protected areas of Świętokrzyskie Voivodeship. In the protected areas the law restrictions, which are mainly based on the environmental protection act, cause many conflicts among the inhabitants, businessmen and employees of the national parks. Legal barriers very often influence the conditions and standard of inhabitants' living, and hinder the initiative's development. The law-based conflicts concern many aspects, mainly the possibility of business activity, colonization and use of the area. Cooperation between the local community and parks' employees is necessary in order to secure the environmental protection and social-economic growth, which would secure reasonable living conditions to the inhabitants. This kind of cooperation is particularly important as far as sustainable and persistent development of protected areas is concerned. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kapusta F., Uwarunkowania przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, nr 380, Kraków 2001.
  2. Klank L., Szansę i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych, [w:] Rozwój przedsiębiorczości w warunkach integracji z UE, red. M. Kłodziński, IRWiR PAN, AR Szczecin, Warszawa 2000.
  3. Plan Ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia, Kielce 1996.
  4. Rocznik statystyczny - Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2002.
  5. Szczepaniak I., Wigier M., Rola małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w rozwoju obszarów chronionych, [w:] Gospodarowanie na obszarach chronionych, red. A. Bołtromiuk, Uniwersytet w Białymstoku, 2001.
  6. Urban S., Rola władz gminnych w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, Zeszyty Naukowe AR Karków nr 380, Kraków 2001.
  7. Ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 r., DzU nr 114, poz. 492 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu