BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sondel Krzysztof
Title
Turystyka kwalifikowana, sport i rekreacja ruchowa a problem bezpieczeństwa w świetle przepisów prawnych
Safety in Qualified Tourism, Sport and Recreation in Law Regulation
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2001, nr 10, s. 145-180
Keyword
Imprezy masowe, Turystyka, Kultura fizyczna, Sport, Prawo
Mass events, Tourism, Physical culture, Sport, Law
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera rozważania nad prawnymi aspektami uprawiania turystyki kwalifikowanej, sportu i rekreacji. Autor omawia przepisy dotyczące bezpieczeństwa w dziedzinie turystyki kwalifikowanej i rekreacji, a zwłaszcza obowiązki nałożone na organizacje ratownicze, gospodarzy terenów i organizatorów imprez turystycznych. Analizuje problem zapewnienia bezpieczeństwa w dziedzinie sportu ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych.

This article is concerned with the most recent illegal issues connected with safety problems in the sphere of physical culture and tourism including mass events. This article discusses the powers of the state administration agencies and those of territorial self-government over the economic subject that do business in the physical culture and tourism sectors, the qualifications of life-saving agencies, and the safety related duties imposed on organizers of sports and tourism competitions and events, as well as private persons and legal parties engaged in business in physical culture and tourism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu