BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paluszak Grzegorz
Title
Ekonomiczne, polityczne i prawne uwarunkowania integracji europejskiej
Economic, Political and Legal Conditions of the European Integration
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 23, s. 13-42
Keyword
Historia integracji europejskiej, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Prawo WE, Koncepcje integracji Europy
History of European integration, Economic and political integration of Europe, European Community law, Concepts of European integration
Abstract
Przedstawiono podstawowe przyczyny jednoczenia Europy po II wojnie światowej, rodzaje integracji oraz rozwój instytucjonalnych form integracji europejskiej.

Basic reasons for the European integration after Second World War along with the integration types and development of the European integration institutional forms have been presented.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu