BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broniewska Grażyna
Title
Cykl PDCA odzwierciedleniem klasycznego cyklu zorganizowanego działania
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 7, s. 36-39, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Koło Deminga, Zarządzanie przez jakość, Doskonalenie organizacji
Deming cycle, Total Quality Management (TQM), Organisation improving
Note
Zawiera tabele: [1] Cykl działania zorganizowanego Henri Le Chatelier'a i jego odzwierciedlenie w wybranych modyfikacjach, [2] Sposoby unikania niepowodzeń we wprowadzaniu zmian wg J. Kottera
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono analizę omówień i uzupełnień cyklu Taylora - Le Chateliera, a także płynących z nich wskazówek dotyczących logiki przeprowadzania zmian organizacyjnych. Zaprezentowano cykl zorganizowanego działania Taylora - Le Chateliera i jego modyfikacje oraz cykl zorganizowanego działania w filozofii TQM - Koło Deminga (cykl PDCA). Omówiono kulturowe uwarunkowania realizacji cyklu zorganizowanego działania w postaci cyklu PDCA.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bieniok H., red., (1997), Metody sprawnego zarządzania - planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Placet, Warszawa.
 2. Broniewska G., (2005), Metody kształtowania jakości w procesach pracy, [w:] Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Cameron K. S., Quinn R. E., (2003), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 4. Chatelier (le) H., (1926) Filozofia systemu Taylora, Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa.
 5. Czerska M, (1996), Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Kotarbiński T., (1996), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław - Warszawa – Kraków.
 7. Kotter J. P, (1996); Leading Change, Harvard Business School Press, Harvard.
 8. Łunarski J., Stadnicka D., (2006), Intensyfikacja działalności innowacyjnej w systemie zarządzania jakością „Problemy Jakości", nr 11.
 9. Martyniak Z., (1996), Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 10. Masłyk - Musiał E., (2003), Organizacje w ruchu, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 11. Mikołajczyk Z., (2002), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Mikołajczyk Z., (2003), Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Wyd. GWSH, Katowice.
 13. Modliński W, Tsuchihash K., (2001), QC Story -japońska metodyka rozwiązywania problemów, materiały III Sesji Międzynarodowej Szkoły Jakości, dn. 16 - 18.5., Warszawa.
 14. Nogalski B., (1986), Sterowanie zmianą organizacyjną w instytucji, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. PN-ISO 9000: 2001.
 16. Sikorski Cz., (1980), Procesy asymilacji zmian w strukturze organizacyjnej instytucji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Zieleniewski J., (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu