BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godzwon Zofia
Title
Samoocena jako narzędzie zarządzania jakością usługi edukacyjnej w szkole wyższej
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 7, s. 40-45, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Samoocena, Zarządzanie jakością, Jakość usług, Jakość kształcenia
Self-esteem, Quality management, Quality of services, Quality education
Note
Zawiera rysunek: [1] Model Kryteriów Doskonalenia Zarządzania PNJ. Zawiera tabele: [1] Porównanie kryteriów potencjału w systemach oceny jakości usługi edukacyjnej, [2] Porównanie kryteriów efektów w systemach oceny jakości usługi edukacyjnej, [3]Sposób oceniania poszczególnych kryteriów dla kolejnych wydziałów, [4] Wyniki końcowe samooceny w poszczególnych kryteriach w rozbiciu na wydziały
Company
Uniwersytet Jagielloński
Jagiellonian University
Abstract
W artykule zaprezentowano metodę samooceny jakości usługi dydaktycznej na wyższej uczelni, która jest przyczynkiem do określenia mocnych i słabszych stron działań projakościowych na poszczególnych wydziałach. Przedstawiono najczęściej stosowane narzędzia pomiaru jakości usługi edukacyjnej. Porównano kryteria samooceny w wybranych modelach, a także omówiono proces samooceny działań projakościowych na wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzezińska A. , Brzeziński J. Przebieg akredytacji kierunku psychologia, [w:] Brzezińska A. , Brzeziński J. (red. ), Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 94.
 2. Komitet Polskiej Nagrody Jakości, Konkurs Nagrody Zespołowe Organizacje Edukacyjne w w w. pnj. pl .
 3. Krajewska A. Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne. Trans Humana, Białystok 2004, s. 299.
 4. Norma PN - EN ISO 9004: 2001 Systemy doskonalenia jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
 5. Norma EN ISO 9001: 2000 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa 2001r.
 6. Państwowa Komisja Akredytacyjna www. pka. edu. pl .
 7. Polska Nagroda Jakości, Konkurs - Nagrody Zespołowe - Organizacje Edukacyjne, Komitet Polskiej Nagrody Jakości, Warszawa 2004, ss. 5-11.
 8. Standardy i wskaźniki zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Europejskie materiały z konferencji europejskich ministrów do spraw szkolnictwa wyższego, Bergen 19-20 maja 2005 r. Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Warszawa 2005, ss. 6, 14-18.
 9. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna www. uka. amu. edu. pl .
 10. Uznawanie wykształcenia - przewodnik. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Warszawa 2005, rozdział III. 5 Akredytacja instytucji edukacyjnych s. 1.
 11. Wosik D. , Kryteria akredytacji środowiskowej a wymagania normy ISO 9001:2000 - możliwości integracji na drodze doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w Jakość kształcenia w społeczeństwie wiedzy, red. E Skrzypek, UMCS, Lublin 2006, s. 106.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu