BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdzik Bożena
Title
Benchmarking placówek samorządu terytorialnego
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 7, s. 48-51, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Benchmarking, Doskonalenie organizacji, Analiza organizacji, Samorząd terytorialny, Jakość usług
Benchmarking, Organisation improving, Organisation analysis, Local government, Quality of services
Note
Zawiera rysunek: [1] Deska rozdzielcza miar efektywności dla funkcjonowania urzędu gminy. Zawiera tabele: [1] Przykładowe kategorie miar efektywności funkcjonowania pacówek administracji na poziomie samorządu terytorialnego, [2] Zakres przedmiotowy benchmarkingu Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Abstract
Artykuł na temat benchmarkingu w placówkach administracji na przykładzie analiz Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Przedstawiono genezę, istotę i metodologię benchmarkingu w placówkach administracji samorządu lokalnego. Zaprezentowano miary efektywności funkcjonowania urzędów administracji terenowej. Omówiono początki benchmarkingu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barczyk Z., Przedsiębiorczość i samorządność lokalna, GWSP, Chorzów 2004, s. 34-35.
  2. Efektywność zarządzania organizacją i wybranymi procesami w I półroczu 2005 r. Urząd Miejski w Gliwicach, 2005.
  3. Bogan Ch. E., English M. J., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wyd. HELION, Gliwice 2006, s. 74.
  4. Gajdzik B., Benchmarking w gminie czyli systematyczne badania porównawcze efektywności zarządzania organizacją samorządową, AGH, Bielsko Biała Materiały konferencyjne, III Międzynarodowa Konferencja pt.. Rozwój lokalny i regionalny w dobie globalizacji. Szczyrk. 1-3-czerwca 2006 r.
  5. Gajdzik B., Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, Problemy Jakości, Nr 10/2003, s. 7-11.
  6. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych (red.) W. Błaszczyk. PWN, Warszawa 2005, s. 269.
  7. Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesami zmian w organizacji, GWSH, Katowice 2003, rozd. II s. .66-111.
  8. Poulson B., Benchmarking, Management Services, 1996,No. 6. London.
  9. www.efqm.org.
  10. www. um. gliwice.pl.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu