BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Bazyli
Title
Współzależności integracji kontraktowej i cen rolnych w gospodarstwach indywidualnych w Polsce
Relationships between Contractual Integration and Agricultural Prices in Polish Individual Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 16-20, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural prices
Note
synopsis, summ.
Abstract
Artykuł przedstawia metodologię badań współzależności integracji kontraktowej i cen rolnych, wykorzystując teorie neoinstytucjonalne. Stawia się tezę, iż wzrost stopnia zintegrowania rolniczych struktur wytwórczych dodatnio wpływa na tworzoną w nich wartość dodaną. Autor prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w tym zakresie na rynkach mleka, trzody i zbóż w gospodarstwach indywidualnych w Polsce. (oryg. streszcz.)

The article proposes a methodology of research on relations between contractual integration and agricultural prices basing on neo-institutional theory. One formulates a thesis that a higher integration level of agricultural production structures has a positive influence on its value added. Author presents the results of research conducted in the milk, hogs and grain market in Poland concerning above mentioned problem. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bogetoft P., Olesen H.B. 2002: Ten rules of thumb in contractual design: lessons from Danish agriculture. European Review of Agricultural Economics, vol. 29 (2), 185-204.
  2. Gorynia M. 1998: Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 40.
  3. Michna W. 1999: Regionalne zróżnicowanie czynników wytwórczych, produkcji rolniczej, źródeł utrzymania ludności wiejskiej oraz infrastruktury obszarów wiejskich. [W:] A.Woś (red.) Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1998 roku. IERiGŻ, Warszawa, 220-241.
  4. Pokrzywa T. 2003: Kierunki i skala produkcji w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w 2001 roku. IERiGŻ, Warszawa, 6.
  5. Stuczyński T., Terelak H., Kuś J. 2003: Waloryzacja warunków środowiskowych dla potrzeb rozwoju rolnictwa ekologicznego, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Puławy (archiwa internetowe), 3,6.
  6. Szemberg A. 2000: Społeczno-ekonomiczna charakterystyka regionów rolniczych (nowa propozycja). [W:] A.Woś (red.) Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1999 roku. IERiGŻ, Warszawa, 226-242.
  7. Williamson O. 1998: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 227-229.
  8. Woś A. 2000: Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim. IERiGŻ, Warszawa, 10.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu