BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagalska-Grędys Marta
Title
Zastosowanie funkcji regresji logistycznej do oceny prawdopodobieństwa obniżki kosztów w grupach producenckich
Using the Logistical Regression Function to Estimation Probabilities of the Cost Cutting in Producer's Groups
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 25-28, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Produkcja rolna, Koszty produkcji, Organizacje producenckie
Agriculture, Agricultural policy, Agricultural production, Production costs, Producer organisations
Note
synopsis, summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wyniki analizy regresji logistycznej w zakresie określenia prawdopodobieństwa obniżenia kosztów po przystąpieniu do grupy producenckiej w zależności od czynników wewnętrznych (m.in. wartość sukcesu, spójność grupy). Badania z wykorzystaniem ankiety przeprowadzono w 400 gospodarstwach województwa małopolskiego, w lecie 2004 roku. (oryg. streszcz.)

Of examining the work of the group above domestic authorities defining the effectiveness (value of the success, power of wishing for the group success, wanting avoiding the defeat, the cohesion of the group) did make the aim of analysis which was supposed to answer asking how such variables are sailing to reducing costs of members of the group? Analysis was used for costs of the farm for the logistical regression which let demonstrate the probability of the influence of individual factors in turns to examinations after stopping by to the group. Of producers consisted in research attempt 400 of the of Małopolska region. They established as a result of analysis of the logistical regression that an increase in number of the success of the group, her height had enjoyed considerable influence to the decrease of costs about l lengthened the odds on the decrease of costs about the 82%. Results are pointing improvements out to the trend of training courses in the scope cohesions of groups and increasing value of the success which can correct the effectiveness of action of group farmers in it cost cutting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Cartwright D. 1968: The nature of group cohesiveness. [In:] Group dynamic research and theory. Ed. D. Cartwright, A.Zander. New York.
  2. Kożusznik B. 2002: Zachowanie człowieka w organizacji. PWE, Warszawa.
  3. Rószkiewicz M. 2002: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wyd. C.H. BECK, Warszawa.
  4. Webber R.A. 1985: Zasady zarządzania organizacjami. Wyd. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu